Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ WC, sanitārajām telpām

Universāls aromatizēts tīrīšanas līdzeklis Sanitec SANIFORM, 1L (6)

3,54 €
Artikuls :
1520N-S
Cena bez PVN:
3,54
PVN (21%):
0,74 €
Cena ar PVN:
4,28
Pievienot grozam

Iepakojums: 1L, pH 10. Aromatizēts universālais tīrīšanas līdzeklis visām virtuvju, vannas istabu, sabiedrisko un slimnīcas telpu grīdām un virsmām. Tīrīšanas līdzeklis piemērots cietām virsmām, tā sastāvā ir formula, kas bagātināta ar kvartārā amonija sāļiem. Rūpīgi attauko, atstājot telpu patīkami smaržīgu. Lietošana un dozācija: Atšķaidiet līdzekli atbilstoši ieteicamajām devām. Noslaukiet ar mazgāšanas slotu, drānu vai izmantojiet mazgāšanas iekārtu, pievienojot pretputošanās līdzekli. Nav nepieciešama skalošana. 2% – 3%, 3-5 vāciņi/ 5L ūdens. Atbilst H.A.C.C.P. (apstiprināts izmantošanai PĀRTIKAS jomā).

Brīdinājuma uzraksti: H315 Kairina ādu. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P103 Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
1945
WC, sanitārajām telpāmWC, sanitāro telpu tīrīšanas līdzekļi
3,67 €