Sīkdatnes un privātuma politika

SIA SELDING apņemas aizsargāt un cienīt jūsu privātumu. Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šo paziņojumu par privātumu, lai jūs zinātu, kāpēc un kā SIA SELDING vāc jūsu datus un kā tie tiks izmantoti.
Kad apmeklēsiet mūsu vietni pirmo reizi, SIA SELDING lūgs jums apstiprināt sīkdatņu izmantošanu atbilstoši šī paziņojuma noteikumiem. Ja jums radušies jautājumi par to, kā SIA SELDING aizsargā jūsu privātumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: selding@selding.lv

1. Personas datu apstrādes politikas mērķis
Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA SIA SELDING (turpmāk – SELDING), vienotās reģistrācijas Nr. 40003684081, juridiskā adrese Vidzemes iela 3, Ogre, LV-5001, tālrunis
+371 65067496, e-pasts: selding@selding.lv
SELDING kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir +371 65067496, rakstot e-pastu uz selding@selding.lv vai vēršoties SELDING juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.
3. Privātuma politikas skaidrojums
a) Kā SELDING izmanto jūsu personīgo informāciju.
b) Kādu personīgo informāciju SELDING nodod trešajām personām.
c) Cik ilgi SELDING glabā jūsu personīgo informāciju.
d) Informācija par mārketinga paziņojumiem.
e) Jūsu tiesības.
f) Kā SELDING izmanto sīkdatnes.
g) Cita būtiska informācija par privātumu.
h) Kā SELDING aizsargā jūsu privātumu.
i) Kā sazināties ar SELDING.
4. Kā SELDING izmanto jūsu informāciju
SELDING apstrādājam jūsu datus. Apstrādājamie dati var iekļaut jūsu vārdu un e-pasta adresi, tālruņa numuru un citus datus, ko sniedzat reģistrējoties, kā arī jūsu pirkumu vēsturi. Šie dati tiek iegūti tieši no jums. SELDING apstrādā šos datus mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai spētu sniegt savus pakalpojumus, nodrošinot vietnes un pakalpojumu drošību un sazinoties ar jums. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, SELDING mājaslapas un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.
SELDING apstrādā arī informāciju, kas saistīta ar mūsu pakalpojumu sniegšanu mūsu tīmekļa vietnē. Dati var iekļaut jūsu kontaktinformāciju, bankas konta informāciju un informāciju par darījumu. Darījuma dati tiek apstrādāti, lai piegādātu preces un sniegtu pakalpojumus, kā arī saglabātu pareizu šo darījumu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī SELDING likumīgās intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un tirdzniecības administrēšana.
SELDING var apstrādāt informāciju, ko jūs iesniedzat, lai parakstītos mūsu e-pasta ziņojumu un jaunumu saņemšanai. Ziņojumapmaiņas dati tiek apstrādāti, lai nosūtītu jums atbilstošos ziņojumus un jaunumus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana. Tāpat, ja SELDING jau ir pārdevusi jums preces vai sniegusi pakalpojumus mūsu mājaslapā un jums nav iebildumu, SELDING var apstrādāt ziņojumapmaiņas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, proti, lai uzturētu un uzlabotu attiecības ar klientiem.
SELDING var apstrādāt informāciju saistībā ar jebkuru paziņojumu, ko jūs mums nosūtāt. Dati var iekļaut saziņas saturu un ar saziņu saistītos metadatus. Ja saziņa tiek uzsākta SELDING mājaslapas saziņas formās, mājaslapa ģenerēs ar korespondenci saistītos metadatus. Korespondences dati tiek apstrādāti, lai sazinātos ar jums un veiktu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir SELDING likumīgās intereses, proti, pareiza SELDING mājaslapas un uzņēmējdarbības pārvaldība, vienotas un kvalitatīvas konsultāciju prakses nodrošināšana un domstarpību risināšana starp jums un SELDING darbiniekiem.
SELDING var apstrādāt jūsu personas datus, kā norādīts šajā paziņojumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, neatkarīgi no tā, vai tās rodas tiesas, administratīvā vai citā ārpustiesas kārtībā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir SELDING likumīgās intereses, proti, SELDING likumīgo tiesību, jūsu likumīgo tiesību un citu personu likumīgo tiesību aizsardzība un nodrošināšana.
Papildus īpašiem nolūkiem, atbilstoši kuriem SELDING ir tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus, kā tas minēts iepriekš, SELDING ir tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus arī tādos gadījumos, kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību SELDING tiesiskajam pienākumam.
5. Kādu personīgo informāciju SELDING nodod trešajām personām
SELDING kopīgos jūsu personīgo informāciju tikai tad, ja tas nepieciešams. Finanšu darījumus, kas saistīti ar preču iegādi mūsu tīmekļa vietnē, var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. SELDING kopīgos jūsu darījumu informāciju ar mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams jūsu maksājumu, atmaksas un sūdzību vajadzībām.
SELDING ir tiesīga atklāt jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu īpašus pakalpojumus. Piemēram, tīmekļa vietnes viesošanās pakalpojumu sniedzējiem, piegādes uzņēmumiem, serveru un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošinātājiem, e-pasta un SMS pakalpojumu sniedzējiem. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji nodrošina personas datu konfidencialitāti.
Gadījumā, ja izvēlēsieties atliktā maksājuma iespēju, SELDING kopīgos jūsu datus, kas skaidri norādīti maksājuma veidlapā, patēriņa kredīta uzņēmumiem. Šādi dati iekļauj konkrētā darījuma datus un līzinga datus. Ņemot vērā, ka, saņemot šo informāciju, patēriņa kredīta uzņēmumi apstrādā datus kā neatkarīgs datu pārzinis, pirms apstiprināt datu pārsūtīšanu, mēs jums iesakām iepazīties ar šo kredītiestāžu konfidencialitātes politiku.
Papildus īpašiem gadījumiem mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus, lai izpildītu mūsu tiesiskos pienākumus. Trešās personas, kas minētas šajā punktā, var būt reģistrētas arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. Ja mēs nosūtīsim jūsu personas datus šādām personām, mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu privātums tiek atbilstoši aizsargāts. Lai saņemtu vairāk informācijas par atbilstošiem drošības pasākumiem, jūs varat sazināties ar mums e-pastā: selding@selding.lv.
6. Cik ilgi SELDING glabās jūsu personīgo informāciju
Jūsu personas dati, kurus SELDING apstrādā jebkuram konkrētam mērķim vai mērķiem, netiek uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams šim mērķim vai mērķiem. Jebkurā gadījumā tie tiek uzglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās pierakstīšanās kontā.
Neskatoties uz citiem šīs sadaļas noteikumiem, SELDING tiesīga uzglabāt jūsu personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mums saistošus juridiskos pienākumus.
Informācija par mārketinga paziņojumiem
Ja jūs esat piekritis(-usi), SELDING nosūtīs jums mārketinga paziņojumus e-pasta vai īsziņas formā, lai sniegtu jums aktuālo informāciju, palīdzētu jums apskatīt un atrast mūsu preces. Lai nosūtītu jums tiešā mārketinga ziņojumus saistībā ar selding@selding.lv. Jūs varat atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas no selding@selding.lv jebkurā laikā sazinoties ar SELDING klientu apkalpošanas komandu selding@selding.lv.
Ja jūs atteiksieties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, SELDING atjauninās jūsu profilu, lai nodrošinātu, ka turpmāk jūs šādus paziņojumus nesaņemsiet.
Atteikšanās no mārketinga paziņojumu saņemšanas nenozīmē, ka tiks pārtraukta saziņa par pakalpojumiem, piemēram, saistībā ar pasūtījumu atjauninājumiem.
7. Jūsu tiesības
Šajā paziņojuma daļā sniegts jūsu tiesību pārskats atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem. Tā kā dažas no tiesībām ir sarežģītas, šajā paziņojumā ietverti tikai galvenie aspekti. SELDING aicina jūs iepazīties ar attiecīgajiem tiesību aktiem un vadlīnijām, lai saņemtu pilnīgu informāciju par jūsu tiesībām. Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personīgo informāciju.
a) Tiesības piekļūt datiem. Jums ir tiesības sniegt piekrišanu vai nepiekrist SELDING veiktajai jūsu personas datu apstrādei, un, ja SELDING veic datu apstrādi, tad piekļūt saviem personas datiem un citai papildu informācijai. Papildu informācija ietver informāciju par apstrādes nolūkiem, apstrādāto personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem.
b) Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot jebkurus savus datus, kas ir neprecīzi, un, ņemot vērā apstrādes nolūkus, jums ir tiesības papildināt jebkurus datus, kas ir nepilnīgi.
c) Dažos gadījumos jums ir tiesības dzēst jūsu personas datus. Šādi gadījumi ir sekojoši, ja personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, vai jūs atsaucat savu piekrišanu, un cita likumīga pamata apstrādei nav ja jūs iebilstat pret apstrādi atbilstoši atsevišķiem datu aizsardzības noteikumiem, vai ja apstrāde tiek veikta mārketinga nolūkos, vai jūsu personas dati tiek apstrādāti prettiesiski. Taču atsevišķos gadījumos jūs šīs tiesības nevarēsiet īstenot. Izņēmuma gadījumi, kad apstrāde ir nepieciešama, ir lai īstenotu izteiksmes un informācijas aprites brīvību, lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajiem pienākumiem lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
d) Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot apstrādi. Šādi gadījumi ir tas ja jūs apstrīdat personas datu precizitāti, konstatējat, ka apstrāde ir nelikumīga, un jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu, lai mums personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgas prasības, vai arī jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar publiskajām vai leģitīmajām interesēm, kamēr šāds iebildums nav apstiprināts. Ja apstrāde ir ierobežota atbilstoši iepriekš minētajam, mēs esam tiesīgi turpināt jūsu personas datu glabāšanu. SELDING datus apstrādās tikai ar jūsu piekrišanu, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, lai aizsargātu citas privātpersonas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgu sabiedrības interešu īstenošanas nolūkā.
e) Jums ir tiesības iebilst pret SELDING veikto personas datu apstrādi saistībā ar specifisku situāciju, kurā jūs atrodaties. Taču tas iespējams tiktāl, ciktāl mums datu apstrāde nepieciešama atbilstoši SELDING vai trešās personas leģitīmajām interesēm. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, SELDING pārtrauks personīgās informācijas apstrādi, ja vien nebūs leģitīms iemesls datu apstrādei, kas ir svarīgāks par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
f) Jums ir tiesības iebilst pret SELDING veiktu jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi šim nolūkam.
g) Jums ir tiesības iebilst pret SELDING veiktu jūsu personas datu apstrādi zinātnieku vai vēsturisku pētījumu nolūkos vai statistikas nolūkos. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, SEELDING pārtrauks personīgās informācijas apstrādi, ja vien apstrāde nav nepieciešama uzdevuma izpildei, kas tiek veikts sabiedrības interesēs.
h) Ja jūs uzskatāt, ka SELDING veiktā jūsu personīgās informācijas apstrāde pārkāpj datu aizsardzības noteikumus, jums ir likumiskas tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, adrese Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011, www.dvi.gov.lv, vai citai uzraudzības iestādei atbilstoši jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darba vietas vai iespējamā pārkāpuma vietas adresei.
i) Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar SELDING rakstot uz e-pastu: selding@selding.lv.
8. Kā SELDING izmanto sīkdatnes
Tāpat kā citas vietnes arī SELDING izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas ļauj SELDING nodrošināt jums ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi. Kad jūs apmeklējat vai veicat saziņu mūsu tīmekļa vietnēs, pakalpojumu sadaļās, lietotnēs, rīkos vai tērzēšanas vietnēs, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, lai nodrošinātu jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi, kā arī reklāmas nolūkos.
Parasti sīkdatnes nesatur nekādu informāciju, kas varētu identificēt lietotāju, taču jūsu personīgā informācija, kas atrodas mūsu rīcība, var tikt saistīta ar informāciju, kas iegūta vai ko glabā sīkdatnes. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa ir dažādas sīkdatnes, ko apkopojam un izmantojam šajā tīmekļa vietnē.
a) Noteikti nepieciešamās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos, un mēs – izpildīt Tavus iniciētos pieprasījumus. Šīs sīkdatnes identificē Tavu iekārtu, taču neizpauž Tavu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt Tev nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā vai noskatīties pieprasīto video. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Tavā iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma. Saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski. Ja tomēr, izmantojot pārlūkprogrammu nodrošinātās iespējas, Tu izvēlēsies tās atspējot, ņem vērā – tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.
b) Funkcionālās sīkdatnes ir nepieciešamas lai vietne atceras Tavus izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai vēlāk Tu varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas Tavā iekārtā pastāvīgi.
c) Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Tu lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Tu izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Tavu iekārtu, taču neizpauž Tavu identitāti.
d) Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas, piemēram, Google Analytics, Facebook.
e) Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmantojam, lai apkopotu informāciju par Tavām apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši Tev interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu Tavai izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar mūsu atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google AdWords, Facebook. Mērķa sīkdatnes Tavā galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.
f) Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tiek izmantotas sīkdatnes. Nospiežot “Piekrītu”, Tu apstiprināsi, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem mūsu lapā.
g) Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr ņem vērā – ja izvēlēsies atspējot noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Lielākā daļa pārlūku ļauj lietotājiem atteikties vai dzēst sīkdatnes. Darbības var atšķirties atkarībā no pārlūka un tā versijas. Turpmāk pieejama aktuālā informācija par to, kā bloķēt vai dzēst sīkdatnes tādās pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēs kā Chrome; Firefox; Internet Explorer un Safari.
h) Lūdzu, ievērojiet, ka sīkdatņu dzēšana vai atspējošana var ietekmēt jūsu lietošanas pieredzi, un jūs iespējams, nevarēsiet izmantot atsevišķas mūsu tīmekļa vietnes priekšrocības.
9. Cita būtiska informācija par privātumu un trešo personu tīmekļa vietnes
SELDING, iespējams, sadarbosies ar trešajām personām, kas parasti tiek sauktas par pakalpojumu sniedzējiem, kas ir pilnvaroti ievietot trešo personu sīkdatnes mūsu vietnēs vai mūsu pakalpojumus, lietotnēs un rīkos ar jūsu piekrišanu. Šie pakalpojumu sniedzēji ļauj mums nodrošināt jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi. Ievērojiet, ka uz trešo personu sīkdatnēm attiecas trešo personu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šīm privātuma politikām.
Mēs vienmēr vēlamies sazināties ar mūsu klientiem, īpaši, ja uzskatāt, ka mēs varētu veikt uzlabojumus lai pilnveidotu klientu apkalpošanu. Jūs varat sazināties ar mūsu privātuma speciālistiem, rakstot mums uz: selding@selding.lv