Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ WC, sanitārajām telpām

Universāls virsmu tīrīšanas līdzeklis ar hloru Sanitec ACTIVE CHLOR, 750ml (6)

4,41 €
Artikuls :
1560S
Cena bez PVN:
4,41
PVN (21%):
0,93 €
Cena ar PVN:
5,34
Pievienot grozam

Iepakojums: 750ml, pH 12,5. Hlorēts tīrīšanas un attaukošanas līdzeklis cietām virsmām smaku novēršanai. Veido blīvas putas, kas turas arī uz vertikālām sienām. Viegli noskalojams. Rūpīgi attauko un efektīvi iedarbojas arī uz pigmentētiem netīrumiem. Līdzeklis, kas vienlaikus tīra, novērš smakas un noņem traipus. Balinošs efekts noplūžu vietās. Atbilst H.A.C.C.P. (apstiprināts izmantošanai PĀRTIKAS jomā).

Brīdinājuma uzraksti: H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P280 Nēsāt aizsargcimdus/aizsargapģērbus un aizsargāt acis/seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
-35%
1821S
Akcijas precesWC, sanitārajām telpāmVirtuves tīrīšanas līdzekļiVirsmām
5,06 € 3,29 €
Akcija: 28.06.2024 - 31.07.2024
SAN5GEL
WC, sanitārajām telpām
6,20 €
5345770
WC, sanitārajām telpām
10,44 €
400-00783
WC sēdvirsmu dezinfektantiWC, sanitārajām telpāmVirsmām
10,37 €