Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Veļas mazgāšanas līdzekļi

Veļas mazgāšanas līdzeklis BUZIL L820 Buz Laundry Enz3, 10L

75,38 €
Artikuls :
L820-0010
Cena bez PVN:
75,38
PVN (21%):
15,83 €
Cena ar PVN:
91,21
Pievienot grozam

Tilpums: 10L, pH 9-10. Krāsa: gaiši dzeltena. NEITRĀLS AROMĀTS. Koncentrēts mazgāsanas līdzeklis, bioloģisku traipu likvidēšanai. Piemērots visa veida audumiem. Efektīvi izmazgā netīrumus pat zemās temperatūrās 30-60° C. Īpaši saudzīgs pret audumiem. Lietošana: no 10-30 ml/kg sausa veļas(atkarībā no ūdens cietības).

Brīdinājuma uzraksti: H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis, seju. P302+P352 Saskarā ar ādu: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
20035
Veļas mazgāšanas līdzekļi
36,50 €
347583
Veļas mazgāšanas līdzekļi
2,78 €
256084
Veļas mazgāšanas līdzekļiTraipu tīrīšanas un balināšanas līdzekļi
7,75 €