Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Akcijas preces

Veļas mazgāšanas līdzeklis īpaši netīrām drēbēm Sanitec WASHDET EXTRA, 5L (2)

€ 32,80 21,32 €
Artikuls :
2023
Cena bez PVN:
21,32
PVN (21%):
4,48 €
Cena ar PVN:
25,80
Akcija:
28.03.2024 - 30.04.2024
Pievienot grozam

Iepakojums: 5L. Aromatizēts koncentrēts šķidrais līdzeklis kombinezonu, darba apģērbu un lupatu mazgāšanai veļas mašīnā. Attauko un noņem no visiem audumiem visnoturīgākos eļļas, smērvielu un tauku traipus. Dozešana: Veļas mazgājamajā mašīnā: 20-40g uz 1kg sausas veļas, atkarībā no netīruma pakāpes.

Brīdinājuma uzraksti: H302 Kaitīgs, ja norij. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi: P264 Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet seju un rokas un visas pakļautās ādas daļas. P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P301+P312 Norīšanas gadījumā: Sazinieties ar Saindēšanas un zāļu informācijas centru, ja jums ir slikta pašsajūta. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas un zāļu informācijas centru. P501 Atbrīvojieties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
L831-0020
Veļas mazgāšanas līdzekļi
103,69 €
201006
Veļas mazgāšanas līdzekļi
28,20 €
256084
Veļas mazgāšanas līdzekļiTraipu tīrīšanas un balināšanas līdzekļi
7,75 €