Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Trauku mazgājamajām iekārtām

Trauku mazgāšanas tabletes APTA Performance Tablets, 60gab (6)

7,93 €
Artikuls :
50024859
Cena bez PVN:
7,93
PVN (21%):
1,67 €
Cena ar PVN:
9,60
Pievienot grozam

Iepakojums: 60 tabletes. Efektīvi mazgā traukus un piešķir tiem mirdzumu.

Signālvārds: UZMANĪBU!

Brīdinājuma uzraksti: H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P103 Pirms lietošanas izlasīt etiķeti. P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337+P313: Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību

Jums varētu interesēt arī šīs preces
DW25-0012
Trauku mazgājamajām iekārtām
55,51 €
LV9159
Trauku mazgāšanas līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
4,27 €
DPBIO001
Trauku mazgāšanas līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
1,89 €
970231
Virtuves tīrīšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
3,00 €