Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Trauku mazgājamajām iekārtām

Trauku skalojamais līdzeklis FINISH, 400ml (12)

5,38 €
Artikuls :
254035
Cena bez PVN:
5,38
PVN (21%):
1,13 €
Cena ar PVN:
6,51
Pievienot grozam

Iepakojums: 400ml. 80 mazgāšanas reizēm.

Brīdinājuma uzraksti: H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P280 Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīginomazgāt. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu. P302 Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens, ziepju daudzumu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
DPBIO001
Trauku mazgāšanas līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
1,89 €
63223
Trauku mazgāšanas līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
18,02 €
-35%
4017
Akcijas precesTrauku mazgāšanas līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
35,07 € 22,80 €
Akcija: 28.06.2024 - 31.07.2024
LVBIO1
Trauku mazgāšanas līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
3,96 €