Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Trauku mazgājamajām iekārtām

Trauku mazgāšanas tabletes FINISH Power, 50gab (7)

16,75 €
Artikuls :
254257
Cena bez PVN:
16,75
PVN (21%):
3,52 €
Cena ar PVN:
20,27
Pievienot grozam

Iepakojums: 50gab. Nodrošina: grūti iztīrāmu traipu likvidēšanu, tauku sadalīšanu, mērcēšanu, tējas traipu likvidēšanu, īpašu mirdzumu, stikla un sudraba aizsardzību, mašīnas aizsardzību pret kaļķakmeni.

Sastāvdaļas: 5-15% balinātāji, kuru pamatā ir skābeklis, polikarboksilāti; <5% fosfonāti, nejonu virsmaktīvās vielas. Satur fermentus (subtilizīnu, amilāzi). Satur smaržas un aromātisko kompozīciju.

Brīdinājuma uzraksti: H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P302+P352 Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
DW25-0012
Trauku mazgājamajām iekārtām
55,51 €
970255
Virtuves tīrīšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
24,00 €
LV9159
Trauku mazgāšanas līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
4,27 €