Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Virtuves tīrīšanas līdzekļi

Mazgāšanas līdzeklis kūpinātavām EWOL EX-37, 5L

14,53 €
Artikuls :
EX375
Cena bez PVN:
14,53
PVN (21%):
3,05 €
Cena ar PVN:
17,58
Pievienot grozam

Iepakojums: 5L, pH 12,5. Profesionāls, putojošs, stipri sārmains līdzeklis kūpināšanas krāšņu un citu termiskās apstrādes iekārtu tīrīšanai. Līdzeklis speciāli izstrādāts pārtikas termiskās apstrādes iekārtām un aprīkojumam: kūpināšanas krāšņu, grilu, cepešpannu un citu palīgiekārtu un virsmu tīrīšanai. Tas arī izmantojams visās pārtikas rūpniecības nozarēs un lauksaimniecībā ļoti taukainu un dziļu netīrumu likvidēšanai, kuri ir izturīgi pret stipri sārmainu līdzekļu iedarbību. Var izmantot kanalizācijas cauruļu tīrīšanai. Ļoti efektīvi novērš olbaltumvielu, tauku, ogļhidrātu, sveķu, kvēpju, sodrēju un piedegušus, sacietējušus nogulsnējumus neatkarīgi no ūdens cietības pakāpes.

Brīdinājuma uzraksti: H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis, seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P501 Atbrīvoties no satura, iepakojuma saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
Jaunums
BE47-0010
JaunumiWC, sanitārajām telpāmVirtuves tīrīšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļiBaseinu, saunu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
53,30 €
-35%
1821S
Akcijas precesWC, sanitārajām telpāmVirtuves tīrīšanas līdzekļiVirsmām
5,06 € 3,29 €
Akcija: 28.06.2024 - 31.07.2024
G507-0600
Virtuves tīrīšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļi
16,32 €
-30%
G461-0010
Akcijas precesWC, sanitārajām telpāmVirtuves tīrīšanas līdzekļiBaseinu, saunu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
71,60 € 50,12 €
Akcija: 28.06.2024 - 31.07.2024