Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Virtuves tīrīšanas līdzekļi

Sārmains virtuves mazgāšanas līdzeklis BUZIL G435 BISTRO, 1L (12)

8,75 €
Artikuls :
G435-0001
Cena bez PVN:
8,75
PVN (21%):
1,84 €
Cena ar PVN:
10,59
Pievienot grozam

Iepakojums: 1L, pH 13. Ūdens un sārmu izturīgu virsmu, materiālu un grīdas segumu intensīvai kopšanai, nerūsējošā tērauda, stikla, flīžu, plastmasas un porcelāna virsmām. Piemērots virtuves plīts, virtuves ierīču, tvaika nosūcēju, pannu, katlu un trauku tīrīšanai. Lieliski notīra OLBALTUMVIELU, TAUKU un EĻĻAS traipus. Stabila putu struktūra. Bez smaržvielām. Ir iekļauts RK, RE sarakstā. Lietošana un dozācija: tīrīšanai ar rokām 20-100ml/10L ūdens, tīrīšanai ar zemspiediena un augstspiediena iekārtām 1:5 līdz 1:10 ūdens, tīrīšanai ar putu pistoli 1:5 līdz 1:10 ūdens.

Brīdinājuma uzraksti: H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi: P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neeizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu. P501 Atbrīvojieties no konteineriem vai to satura atbilstoši vietējiem un valsts normatīviem aktiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
350636
Virtuves tīrīšanas līdzekļi
2,04 €
Jaunums
G579-0010
JaunumiVirtuves tīrīšanas līdzekļiIndustriālie līdzekļiSpeciālie līdzekļi
91,77 €
Jaunums
BE40-0010
JaunumiVirtuves tīrīšanas līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
45,88 €
G440-0010
Virtuves tīrīšanas līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļi
57,08 €