Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Grīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi

Grīdu mazgāšanas līdzeklis EWOL Formula AGD MULTI, 1L (10)

1,27 €
Artikuls :
AGDM1
Cena bez PVN:
1,27
PVN (21%):
0,27 €
Cena ar PVN:
1,54
Pievienot grozam

Iepakojums: 1L. Piedod spīdumu nomazgātam virsmām (vaska efekts). Efektīvs un ekonomisks līdzeklis grīdu ( linoleja, flīžu, akmens, u.c.) mazgāšanai. Tīra ieēdušos eļļas un trauku traipus. Nekairina rokas ādu. Bioloģiski sadalās. pH neitrāls. Lietošana: 10-40ml koncentrāta atšķaidīt 5L ūdens.

Brīdinājuma uzraksti: H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis, seju. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. P501 Atbrīvoties no satura, iepakojuma saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
G240-0010
Grīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļi
56,53 €
P930-0001
Grīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiSporta grīdu kopšanas līdzekļi
6,79 €
345374
Grīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
2,31 €
345381
Grīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
2,31 €