Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Universālie līdzekļi

Ekoloģiskais universāls tīrīšanas līdzeklis PLANTA P910 Buz Universal (BUZIL P313), 1L (12)

5,24 €
Artikuls :
P910-0001
Cena bez PVN:
5,24
PVN (21%):
1,10 €
Cena ar PVN:
6,34
Pievienot grozam

Iepakojums: 1L, pH 7. Visu ūdens izturīgu virsmu un grīdu mazgāšanai, īpaši piemērots plastmasas un stikla virsmām. Piemērots glancēta akmens un flīžu grīdām. Īpaši piemērots lietošanai pārtikas industrijā. Lieliska tīrošā iedarbība. Ātri žūst un neatstāj švīkas. Virsma paliek spīdīga. VIDEI DRAUDZĪGS. Eiropas ekomarķējums. Lietošana un dozācija: tīrīšanai ar rokām 20-40ml/ 10L ūdens, trīšanai ar mazgājamo mašīnu 100ml/ 10L ūdens.

Brīdinājuma uzraksti: H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H315 Kairina ādu. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi: P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P304+P340 Ieelpošanas gadījumā: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P362 Novilkt piesārņoto apģērbu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
G482-0001
Universālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
5,24 €
EX125
Universālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
6,90 €
1704
WC, sanitārajām telpāmUniversālie līdzekļiSpeciālie līdzekļi
6,38 €
G433-0001
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļiUniversālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
6,20 €