Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Akcijas preces

Želeja WC tīrīšanai Sanitec BLU WC GEL, 750ml (12)

€ 3,86 2,51 €
Artikuls :
1940
Cena bez PVN:
2,51
PVN (21%):
0,53 €
Cena ar PVN:
3,04
Akcija:
30.04.2024 - 31.05.2024
Pievienot grozam

Iepakojums: 750ml, pH 1. Gatavs lietošanai. Aromatizēts. Atkaļķošanas želeja sanitāro mezglu tīrīsanai un apstrādei. Viegli noņem netīrumus, rūsu un kaļķakmeni, pat grūti aizsniedzamās vietās. Nelietot uz emaljētām, marmora un hroma virsmām.

Brīdinājuma uzraksti: H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P261 Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P312 Sazinieties ar Saindēšanas un zāļu informācijas centru, ja jums ir slikta pašsajūta.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
X002054
WC, sanitārajām telpāmTraipu tīrīšanas un balināšanas līdzekļiVirsmām
2,43 €
-35%
1910EX-S
Akcijas precesWC, sanitārajām telpām
5,19 € 3,37 €
Akcija: 30.04.2024 - 31.05.2024
X401076
WC, sanitārajām telpāmTraipu tīrīšanas un balināšanas līdzekļiVirsmām
2,17 €