Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ WC, sanitārajām telpām

Želeja ar hloru WC tīrīšanai Sanitec CHLOR WC GEL, 700ml (8)

3,07 €
Artikuls :
1944
Cena bez PVN:
3,07
PVN (21%):
0,64 €
Cena ar PVN:
3,71
Pievienot grozam

Iepakojums: 700ml, pH 13. Gatavs lietošanai. Tīrīšanas līdzeklis ar balinātāju tualetes podu un pisuāru tīrīšanai un sanitārai apstrādei. Viegli noņem netīrumus un kaļķakmeni, pat grūti aizsniedzamās vietās. Nelietot uz emaljētām, marmora un hroma virsmām.

Brīdinājuma uzraksti: H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi: P102 Sargāt no bērniem. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
1821S
WC, sanitārajām telpāmVirtuves tīrīšanas līdzekļiVirsmām
5,06 €
400-00783
WC sēdvirsmu dezinfektantiWC, sanitārajām telpāmVirsmām
10,37 €
1838S
WC, sanitārajām telpāmVirtuves tīrīšanas līdzekļiVirsmām
5,06 €