Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Veļas mazgāšanas līdzekļi

Veļas mazgāšanas līdzeklis BUZIL L810 Buz Laundry Compact, 10L

68,01 €
Artikuls :
L810-0010
Cena bez PVN:
68,01
PVN (21%):
14,28 €
Cena ar PVN:
82,29
Pievienot grozam

Tilpums: 10L, pH 13-14. Krāsa: gaiši dzeltena. NEITRĀLS AROMĀTS. Profesionālais tekstila mazgāšanas līdzeklis. Piemērots kokvilnas, poliestera, mikrošķiedras, viskozes, poliamīda, polipropilēna audumu mazgāšanai. Piemērots lietošanai temperatūrā no 20–95°C. Lietošana: no 10-30 ml/kg sausa veļas(atkarībā no ūdens cietības).

Brīdinājuma uzraksti: H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi: P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis, seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
901646
Veļas mazgāšanas līdzekļi
8,42 €
L820-0010
Veļas mazgāšanas līdzekļi
75,38 €
901639
Veļas mazgāšanas līdzekļi
8,42 €
50016314
Veļas mazgāšanas līdzekļi
22,30 €