Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Trauku mazgājamajām iekārtām

Trauku skalojamais līdzeklis automātiem TRILOGY RINSE T3, 5L (2)

83,87 €
Artikuls :
4014
Cena bez PVN:
83,87
PVN (21%):
17,61 €
Cena ar PVN:
101,48
Pievienot grozam

Iepakojums: 5L. pH 1,5. Īpaši koncentrēts skābs trauku skalošanas līdzeklis. Lieliska žāvēšanas spēja, kontrolēta putošanās sistēma traukiem, kas neatstāj svītras un ūdens traipus. Līdzekli izmanto kopā ar Trilogy Wash T1 un Trilogy Boost T2 līdzekļiem. Atsevišķie komponenti ļauj optimizēt dozēšanu un kalibrēt to atbilstoši ūdens cietības un netīrības pakāpei. Lietošana un dozācija: dozē ar automātisko dozēšanas ierīci 0.1 – 0.2 ml/uz litru, atkarībā no trauku daudzuma un ūdens cietības. Tikai profesionālai lietosanai. Nesatur fosforu un EDTA. Produkts nesatur virsmaktīvās vielas. Atbilst H.A.C.C.P. (apstiprināts izmantošanai PĀRTIKAS jomā).

Brīdinājuma uzraksti: H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi: P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P501 Atbrīvojieties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
DPBIO001
Trauku mazgāšanas līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
1,89 €
254035
Trauku mazgājamajām iekārtām
5,38 €
-35%
1161S
Akcijas precesTrauku mazgājamajām iekārtām
9,15 € 5,95 €
Akcija: 28.03.2024 - 30.04.2024
970231
Virtuves tīrīšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
3,00 €