Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Ar rokām

Trauku mazgāšanas līdzeklis EWOL ADD, 500ml (12)

0,79 €
Artikuls :
ADD05
Cena bez PVN:
0,79
PVN (21%):
0,17 €
Cena ar PVN:
0,96
Pievienot grozam

Iepakojums: 500ml. Koncentrēts un efektīvs līdzeklis ļoti netīru trauku un virtuves piederumu mazgāšanai, kārstā tā arī aukstā ūdenī. Emuļģē taukus un samazina kanalizācijas cauruļu aizsērēšanu. Nekairina roku ādu. Bioloģiski sadalās. Lietošana: 10- 40ml koncentrāta atšķaidīt 5 litros ūdens.

Brīdinājuma uzraksti: H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis, seju. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu. P501 Atbrīvoties no satura, iepakojuma saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
-30%
G530-0010
Akcijas precesUniversālie līdzekļiAr rokām
47,88 € 33,52 €
Akcija: 28.06.2024 - 31.07.2024