Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Traipu tīrīšanas un balināšanas līdzekļi

Traipu tīrīšanas līdzeklis ar smidzinātāju Saniteс X4 Rust Remover, 500ml (6)

5,46 €
Artikuls :
1819
Cena bez PVN:
5,46
PVN (21%):
1,15 €
Cena ar PVN:
6,61
Pievienot grozam

Iepakojums: 500ml. pH 2,2. Gatavs lietošanai. Visu veidu audumiem. Līdzeklis traipu PRIEKŠAPSTRĀDEI uz skābes bāzes. Efektīvs traipiem, piemēram, rūsas, minerālu oksīdu, cementa atlieku, vara zaļuma u.c. Lietošana: uzsmidziniet līdzekli tieši uz traipa un ļaujiet iedarboties no 5 līdz maksimums 15 minūtēm. Ja nepieciešams, izmantojiet birsti, lai paberztu līdzekli uz traipa. Samitriniet traipu ar aukstu ūdeni un pēc tam ievietojiet veļas mazgājamajā mašīnā, izmantojot apstrādātā auduma tipam ierasto mazgāšanas programmu.

Brīdinājuma uzraksti: H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Drošības prasību apzīmējumi: P264 Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet seju un rokas un visas pakļautās ādas daļas. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis, seju. P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. P501 Atbrīvojieties no satura, tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
1814
Traipu tīrīšanas un balināšanas līdzekļi
5,46 €
256084
Veļas mazgāšanas līdzekļiTraipu tīrīšanas un balināšanas līdzekļi
7,75 €
C0016
Traipu tīrīšanas un balināšanas līdzekļi
1,23 €
256085
Veļas mazgāšanas līdzekļiTraipu tīrīšanas un balināšanas līdzekļi
7,75 €