Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Grīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi

Stipri sārmains tīrīšanas līdzeklis BUZIL IR47 INDUMASTER Offensive, 10L

86,71 €
Artikuls :
IR47-0010
Cena bez PVN:
86,71
PVN (21%):
18,21 €
Cena ar PVN:
104,92
Pievienot grozam

Iepakojums: 10L, pH 13,4-13,8. NEPUTOJOŠS. Visiem sārmu izturīgiem materiāliem un virsmām. Piemērots keramikas flīzēm, mehānismiem un betona grīdām. Noņem eļļas un tauku traipus. Šķīdina eļļu, taukus, vasku, rūsu un grafītu. Lietošana un dozācija: tīrīšanai ar rokām virsmām 100ml/ 10L auksta ūdens, tīrīšanai ar rokām grīdām 500ml/ 10L auksta ūdens, pamattīrīšanai 1L/ 10L auksta ūdens, ar augstspiediena iekārtu 1:5 līdz 1:10 ar auksta ūdens, ar mazgājamo mašīnu 100ml/ 10L auksta ūdens.

Brīdinājuma uzraksti: H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi: P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
G482-0001
Universālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
5,24 €
T201-0010
Universālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
59,14 €
S780-0010
Grīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiVaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatoriSporta grīdu kopšanas līdzekļi
57,41 €