Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ WC, sanitārajām telpām

Stipri sārmains īpaši koncentrēts tīrīšanas līdzeklis Sanitec HC2B BATH, 1L (6)

6,38 €
Artikuls :
1704
Cena bez PVN:
6,38
PVN (21%):
1,34 €
Cena ar PVN:
7,72
Pievienot grozam

Iepakojums: 1L, pH 10,5. Ātri likvidē organiskos netīrumus, piemēram, netīrumus un ziepju traipus, dušas kabīnēm, krāniem, santehniskā aprīkojuma, flīzēm u.c. Lietojot katru dienu, nebojā virsmas, kas ir jutīgas pret skābēm, piemēram, marmoru un dabiskos akmeņus. Atstāj patīkamu aromātu. DOZĒŠANA: 20ml/750ml ūdens. Uzklājiet līdzekli tieši uz tīrāmās virsmas, ļaujiet iedarboties dažas minūtes un noslaukiet ar tīru samitrinātu drānu. Izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. No litra koncentrāta var sagatavot 50 pudeles ar 750ml lietošanai gatava tīrīšanas līdzekļa.

Brīdinājuma uzraksti: H315 Kairina ādu. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus

Drošības prasību apzīmējumi: P264 Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet seju un rokas un visas pakļautās ādas daļas. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru. P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
P362+P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
X002054
WC, sanitārajām telpāmTraipu tīrīšanas un balināšanas līdzekļiVirsmām
2,43 €
3103
WC, sanitārajām telpāmWC, sanitāro telpu tīrīšanas līdzekļi
3,96 €
G460-0010
WC, sanitārajām telpām
64,89 €