Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļi

Stiklu tīrīšanas līdzeklis BUZIL G522 Profiglass, 600ml (12)

4,30 €
Artikuls :
G522-0600
Cena bez PVN:
4,30
PVN (21%):
0,90 €
Cena ar PVN:
5,20
Pievienot grozam

Iepakojums: 600ml. AROMĀTISKS. Gatavs lietošanai. Stikla virsmu tīrīšanai – spoguļiem, logiem, plastmasai un automašīnu stikliem. Ātri žūst un neatstāj nogulsnējumus, īpaši labi attīra taukainus traipus.

Brīdinājuma uzraksti: H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H315 Kairina ādu.

Drošības prasību apzīmējumi: P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P304+P340 Ieelpošanas gadījumā: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P362 Novilkt piesārņoto apģērbu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
3102
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļi
3,12 €
G525-0001
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļi
6,20 €
1866S
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļiUniversālie līdzekļi
2,83 €
-30%
HC43-0001
Akcijas precesStiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļiUniversālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiSporta grīdu kopšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļi
13,97 € 9,78 €
Akcija: 31.05.2024 - 30.06.2024