Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Akcijas preces

Ekoloģiskais stiklu tīrīšanas līdzeklis PLANTA P912 Buz Glass, 600ml (12)

€ 6,28 4,40 €
Artikuls :
P912-0600
Cena bez PVN:
4,40
PVN (21%):
0,92 €
Cena ar PVN:
5,32
Akcija:
31.05.2024 - 30.06.2024
Pievienot grozam

Iepakojums: 600ml. Pielietojams trīšanai spoguļiem, stikliem, logiem, logu un durvju rāmjiem, plastmasai, automašīnu logiem un citām spīdīgām virsmām. Lieliska tīrošā iedarbība, sevišķi piemērots taukainām nogulsnēm. Lielisks pret traipu efekts. Ātri žūst un neatstāj švīkas. VIDEI DRAUDZĪGS. Eiropas ekomarķējums. Lietošana un dozācija: Gatavs lietošanai.

Brīdinājuma uzraksti: H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P304+P340 Ieelpošanas gadījumā: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P362 Novilkt piesārņoto apģērbu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
B564
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļiZiemas preces
4,73 €
2261
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļi
13,73 €
-30%
HC43-0001
Akcijas precesStiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļiUniversālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiSporta grīdu kopšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļi
13,97 € 9,78 €
Akcija: 31.05.2024 - 30.06.2024
G522-0600
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļi
4,30 €