Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļi

Ekoloģiskais stiklu tīrīšanas līdzeklis PLANTA P912 Buz Glass (BUZIL P316), 600ml (12)

4,15 €
Artikuls :
P912-0600
Cena bez PVN:
4,15
PVN (21%):
0,87 €
Cena ar PVN:
5,02
Pievienot grozam

Iepakojums: 600ml. Pielietojams trīšanai spoguļiem, stikliem, logiem, logu un durvju rāmjiem, plastmasai, automašīnu logiem un citām spīdīgām virsmām. Lieliska tīrošā iedarbība, sevišķi piemērots taukainām nogulsnēm. Lielisks pret traipu efekts. Ātri žūst un neatstāj švīkas. VIDEI DRAUDZĪGS. Eiropas ekomarķējums. Lietošana un dozācija: Gatavs lietošanai.

Brīdinājuma uzraksti: H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P304+P340 Ieelpošanas gadījumā: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P362 Novilkt piesārņoto apģērbu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
4035
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļi
1,32 €
4031
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļi
3,24 €
1866S
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļiUniversālie līdzekļi
2,83 €
25000710
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļi
4,86 €