Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļi

Stiklu tīrīšanas līdzeklis BUZIL G522 Profiglass, 10L

46,65 €
Artikuls :
G522-0010
Cena bez PVN:
46,65
PVN (21%):
9,80 €
Cena ar PVN:
56,45
Pievienot grozam

Iepakojums: 10L. AROMĀTISKS. Gatavs lietošanai. Stikla virsmu tīrīšanai – spoguļiem, logiem, plastmasai un automašīnu stikliem. Ātri žūst un neatstāj nogulsnējumus, īpaši labi attīra taukainus traipus.

Brīdinājuma uzraksti: H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H315 Kairina ādu.

Drošības prasību apzīmējumi: P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P304+P340 Ieelpošanas gadījumā: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P362 Novilkt piesārņoto apģērbu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
-30%
G525-0010
Akcijas precesStiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļi
54,75 € 38,32 €
Akcija: 01.06.2023 - 30.06.2023
4030
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļi
1,32 €
P912-0600
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļi
4,15 €
T560-0001
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļiUniversālie līdzekļiSpeciālie līdzekļi
5,87 €