Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Speciālie līdzekļi

Krāsu noņemšanas, tīrīšanas līdzeklis uz šķīdinātāja bāzes Sanitec DEINK, 750ml (6)

6,56 €
Artikuls :
1884S
Cena bez PVN:
6,56
PVN (21%):
1,38 €
Cena ar PVN:
7,94
Pievienot grozam

Iepakojums: 750ml, pH 11. Gatavs lietošanai. Krāsas noņemšanai no visām pret šķīdinātāju izturīgām virsmām. Paredzēts pildspalvas, permanenta marķiera, tintes, zīmogu, grafiti, tauku, līmes traipu tīrīšanai bez skalošanas. Attaukojošs tīrīšanas līdzeklis uz šķīdinātāja bāzes tintei, kvēpiem un kamīnu stiklam. Pirms lietošanas pārbaudiet virsmas izturību neredzamā zonā.

Brīdinājuma uzraksti: H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P103 Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās. P264 Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet seju un rokas un visas pakļautās ādas daļas. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
G490-0010
Grīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļi
78,95 €
G478-0001
Mēbeļu, paklāju, ādas kopšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļi
10,24 €
1836
Virtuves tīrīšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļi
4,27 €
970231
Virtuves tīrīšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
3,00 €