Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Vaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatori

Impregnants BUZIL R100 ROCA Pregno, 10L

497,52 €
Artikuls :
R100-0010
Cena bez PVN:
497,52
PVN (21%):
104,48 €
Cena ar PVN:
602,00
Pievienot grozam

Iepakojums: 10L. Pielietojams porainu virsmu impregnēšanai un absorbējoša akmens virsmām. ĪPAŠI piemērots smalki pulētām, gludām dabīgā akmens grīdām, granīta, gneisa, marmora, gabro un kaļķakmenim. Piemērots izmantošanai akmens darba virsmām. Nepieļauj eļļas un smērvielu iekļūšanu akmens virsmā. Ilglaicīga aizsardzība pret traipu rašanos. Tvaika difūzija akmens virsmu ietekmē minimāli. Atvieglo ikdienas uzkopšanu. Neizmaina grīdas izskatu. Lieliski iesūcas. Virsmas neslīdamība netiek ietekmēta. UV izturīgs. NAV NEPIECIEŠAMS KLĀT VAIRĀKAS KĀRTAS. JAUNĀKĀS NANOTEHNOLOĢIJAS. Vidējais patēriņš 1L uz 50kvm.

Brīdinājuma uzraksti: H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Drošības prasību apzīmējumi: P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P301+P310 Norīšanas gadījumā: nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu. P331 Neizraisīt vemšanu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
-30%
S708-0005
Akcijas precesVaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatori
52,12 € 36,48 €
Akcija: 31.05.2024 - 30.06.2024
P321-0005
Vaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatoriVaski, vasku noņēmēji
68,46 €
G145-0001
Vaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatoriSporta grīdu kopšanas līdzekļi
7,02 €
P938-0005
Vaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatoriVaski, vasku noņēmēji
67,36 €