Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Sporta grīdu kopšanas līdzekļi

Ekoloģiskais grīdu tīrīšanas līdzeklis PLANTA P930 Corridor Wipe (BUZIL P315), 1L (12)

6,30 €
Artikuls :
P930-0001
Cena bez PVN:
6,30
PVN (21%):
1,32 €
Cena ar PVN:
7,62
Pievienot grozam

Iepakojums: 1L, pH 8. Mazgāšanas līdzeklis uz ziepju bāzes visu ūdens izturīgu virsmu mazgāšanai. Īpaši piemērots dabīgā akmens, klinkera, terakota, linoleja, gumijas un PVC tīrīšanai. Tīra un kopj. Sastāvā dabīgie polimēri. Antistatisks, piešķir zīdainu spīdumu. Var pulēt ar viendiska mašīnu. VIDEI DRAUDZĪGS. Eiropas ekomarķējums. Lietošana un dozācija: tīrīšanai ar rokām 50ml/ 10L ūdens. Tīrīšanai ar mašīnu 50-100ml/ 10L ūdens.

Brīdinājuma uzraksti: H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H302 Kaitīgs, ja norij.

Drošības prasību apzīmējumi: P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P304+P340 Ieelpošanas gadījumā: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P362 Novilkt piesārņoto apģērbu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
HC43-0001
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļiUniversālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiSporta grīdu kopšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļi
13,97 €
S732-0001
Vaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatoriSporta grīdu kopšanas līdzekļi
9,35 €
S780-0001
Grīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiVaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatoriSporta grīdu kopšanas līdzekļi
6,16 €
-30%
S780-0010
Akcijas precesGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiVaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatoriSporta grīdu kopšanas līdzekļi
53,38 € 37,37 €
Akcija: 01.06.2023 - 30.06.2023