Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Akcijas preces

Ekoloģiskais aromatizēts skābi saturšs tīrīšanas līdzeklis PLANTA P920 Bucasan Fresh, 1L (12)

€ 5,78 4,05 €
Artikuls :
P920-0001
Cena bez PVN:
4,05
PVN (21%):
0,85 €
Cena ar PVN:
4,90
Akcija:
28.03.2024 - 30.04.2024
Pievienot grozam

Iepakojums: 1L, pH 2,5. Universāls tīrīšanas līdzeklis ikdienas uzkopšanai sanitārajās telpās. Piemērots visu skābju izturīgu virsmu un materiālu tīrīšanai. Īpaši piemērots porcelāna sanitāro piederumu, hroma un nerūsējošā tērauda virsmu, sienu un flīžu tīrīšanai. Piemīt labas tīrīšanas īpašības, efektīvi notīra kaļķakmeni, netīrumu un ziepju atliekas, kā arī ūdens traipus. Patīkams aromāts. VIDEI DRAUDZĪGS. Eiropas ekomarķējums. Lietošana un dozācija: sanitārajām telpām 50-100ml/ 10L ūdens.

Brīdinājuma uzraksti: H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H318: Izraisa nopietnus bojājumus acīm. H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H315: Kairina ādu. H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi: P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
1838S
WC, sanitārajām telpāmVirtuves tīrīšanas līdzekļiVirsmām
5,06 €
1897
WC, sanitārajām telpāmUniversālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
19,36 €
G461-0010
WC, sanitārajām telpāmVirtuves tīrīšanas līdzekļiBaseinu, saunu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
71,60 €