Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Virsmām

Dezinfekcijas līdzeklis, spirtu saturošs D444 Budenat Raipid, 1L (12)

13,02 €
Artikuls :
D444-0001
Cena bez PVN:
13,02
PVN (21%):
2,73 €
Cena ar PVN:
15,75
Pievienot grozam

Tilpums: 1l, pH 7. GATVAS LIETOŠANAI. Bez smaržvielām. Ātrai aprīkojuma un virsmu dezinfekcijai. Visām alkohola izturīgām virsmām. Lieliski piemērota pārtikas rūpniecībai, virtuvēm un veselības aprūpes iestādēm Piemērots grūti aizsniedzamām virsmām. Ātri iedarbojas un nožūst, neatstāj švīkas un atlikumus uz virsmas. Bakteriāla, mikobaktēriju un rauga iedarbība, ieskaitot MRSA (pret meticilīnu rezistentu stafilokoku aureus), tuberkulozes mikobaktērijām, raugiem, apvalka vīrusiem (ieskaitot CR-19) un neiekapsulētiem vīrusiem, noro- un rotavīrusiem. Baktericīds un fungicīds. Iekļauts VAH, DVG un IHO sarakstos. Pārbaudīts saskaņā ar EN 13697, EN 14348, EN 14476, EN1276, EN1650. BIOCĪDS LV08082016/6218.

Brīdinājuma uzraksti: H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Drošības prasību apzīmējumi: P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P233 Tvertni stingri noslēgt. P260 Neieelpot Tvaikus. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P501 Atbrīvojieties no konteineriem vai to satura atbilstoši vietējiem un valsts normatīviem aktiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
C89070
WC sēdvirsmu dezinfektantiWC, sanitārajām telpāmVirsmām
52,84 €
X401076
WC, sanitārajām telpāmTraipu tīrīšanas un balināšanas līdzekļiVirsmām
2,17 €