Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ WC, sanitārajām telpām

Želeja WC tīrīšanai HARPIC Marine, 750ml (12)

3,87 €
Artikuls :
253008
Cena bez PVN:
3,87
PVN (21%):
0,81 €
Cena ar PVN:
4,68
Pievienot grozam

Iepakojums: 750ml.

Brīdinājuma uzraksti: H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi: P102 Sargāt no bērniem. P412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
P921-0001
WC, sanitārajām telpāmWC, sanitāro telpu tīrīšanas līdzekļi
5,49 €
SAN5GEL
WC, sanitārajām telpām
6,20 €
-35%
1945
Akcijas precesWC, sanitārajām telpāmWC, sanitāro telpu tīrīšanas līdzekļi
3,67 € 2,39 €
Akcija: 28.03.2024 - 30.04.2024