Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ WC, sanitārajām telpām

Želeja WC tīrīšanai BUZIL G460 Bucalex, 10L

64,89 €
Artikuls :
G460-0010
Cena bez PVN:
64,89
PVN (21%):
13,63 €
Cena ar PVN:
78,52
Pievienot grozam

Iepakojums: 10L, pH 0,2-1. AROMATIZĒTS. Higiēniskai PAMATTĪRĪŠANAI. Piemērots visu pret skābi noturīgu virsmu un materiālu tīrīšanai. Efektīvi notīra kaļķa, urīna, RŪSAS, katlakmens, dubļu, tauku un ziepju nogulsnes, kā arī HROMA un TĒRAUDA virsmas. Koncentrētam produktam ir antibakteriāla iedarbība. Lietošana un dozācija: tīrīšanai ar rokām 100ml/ 10l ūdens, ar viena diska mašīnu 100ml-1l/ 10l ūdens, ar putu pistoli 1:5 – 1:10 ar ūdeni.

Brīdinājuma uzraksti: H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi: P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis, seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
G461-0010
WC, sanitārajām telpāmVirtuves tīrīšanas līdzekļiBaseinu, saunu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
71,60 €
P922-0001
WC, sanitārajām telpāmWC, sanitāro telpu tīrīšanas līdzekļi
8,16 €