Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Vaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatori

Vaska noņemšanas līdzeklis BUZIL S707 Corridor Unic Ultra, 10L

84,80 €
Artikuls :
S707-0010
Cena bez PVN:
84,80
PVN (21%):
17,81 €
Cena ar PVN:
102,61
Pievienot grozam

Iepakojums: 10L, pH 10. Neputojošs ar PATĪKAMU SMARŽU. MOMENTĀLA IEDARBĪBA (laika taupība). Pret sārmiem jūtīgu, ūdens noturīgu grīdas klājumu linolejam, kaučukam, PVC, parketam, dabiskajam un mākslīgajam akmenim, plienakmenim, bruģim, asfaltam, māla plāksnēm PAMATA tīrīšanai. Līdzeklim piemīt SPĒCĪGA PLĒVES NOŅEMŠANAS spēja, tas ir vāji sārmains un materiālu saudzējošs. Lietošana un dozācija: tīrīšanai ar rokām, vien diska mašīnu un mazgājamo mašīnu 1-3L/ 10L ūdens.

Brīdinājuma uzraksti: H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi: P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
354764
Vaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatori
15,25 €
S732-0001
Vaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatoriSporta grīdu kopšanas līdzekļi
9,35 €
S741-0005
Vaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatori
80,88 €
R100-K001X1
Vaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatori
68,33 €