Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Elektriski izsmidzināmo gaisa atsvaidzinātāju turētāji

Turētājs elektrisks gaisa atsvaidzinātājiem AIR WICK Red Berries 250ml + gaisa atsvaidzinātājs (4)

9,49 €
Artikuls :
258247
Cena bez PVN:
9,49
PVN (21%):
1,99 €
Cena ar PVN:
11,48
Pievienot grozam

Tilpums: 250ml.

Brīdinājuma uzraksti: H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H229 Iepakojums zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

Drošības prasību apzīmējumi: P103 Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti. P102 Sargāt no bērniem. P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
ADMA270C
Elektriski izsmidzināmo gaisa atsvaidzinātāju turētāji
52,37 €
ADMP270W
Elektriski izsmidzināmo gaisa atsvaidzinātāju turētāji
52,37 €
ADMP270B
Elektriski izsmidzināmo gaisa atsvaidzinātāju turētāji
52,37 €