Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Ar rokām

Trauku mazgāšanas līdzeklis ar antibakteriālu iedarbību EWOL TOP, 1L (10)

1,32 €
Artikuls :
TOP1
Cena bez PVN:
1,32
PVN (21%):
0,28 €
Cena ar PVN:
1,60
Pievienot grozam

Iepakojums: 1L. Aromāts: ābolu. Lietojams sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, medicīnas iestādēs, pansionātos un sadzīvē. Efektīvs līdzeklis ar antibakteriālu iedarbību ļoti netīru trauku un virtuves piederumu mazgāšanai, karstā tā arī aukstā ūdenī. Emuļģē taukus. Līdzeklis var tikt pielietots ļoti netīru taukainu ūdens izturīgu virsmu mazgāšanai ar rokām. Nekairina roku ādu. Ādai labvelīgs pH. Lietošana: 20-50ml uz 5L ūdens. Stikla trauku mazgāšanai 10-40ml.

Brīdinājuma uzraksti: H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis, seju. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu. P501 Atbrīvoties no satura, iepakojuma saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
G435-0001
Virtuves tīrīšanas līdzekļiAr rokām
8,75 €
-35%
3106
Akcijas precesTrauku mazgāšanas līdzekļiAr rokām
4,42 € 2,87 €
Akcija: 31.05.2024 - 30.06.2024