Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Mēbeļu, paklāju, ādas kopšanas līdzekļi

Paklāju, virsmu tīrīšanas līdzeklis BUZIL G502 Buz Point, 200ml (12)

13,28 €
Artikuls :
G502-0200
Cena bez PVN:
13,28
PVN (21%):
2,79 €
Cena ar PVN:
16,07
Pievienot grozam

Iepakojums: 200ml. Krāsas noņemšanai no visām pret šķīdinātāju izturīgām un krāsu noturīgām tekstilizstrādājumu virsmām. Noņem košļājamo gumiju un līmi, laku, darvu, flomāsteru, lodīšu pildspalvu, kopējamā papīra un zīmogu krāsu, tinti un sveču vasku. Viegli noņem uzlīmju līmju paliekas. Neatstāj traipus. Patīkama smarža. Ekonomisks lietošanā.

Brīdinājuma uzraksti: H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. H315 Kairina ādu. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi: P102 Sargāt no bērniem. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P302+P352 Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. P410 Aizsargāt no saules gaismas. P412 Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
1835
Mēbeļu, paklāju, ādas kopšanas līdzekļi
5,96 €
G477-0001
Mēbeļu, paklāju, ādas kopšanas līdzekļi
10,08 €
50027071
Mēbeļu, paklāju, ādas kopšanas līdzekļi
2,32 €
1834
Mēbeļu, paklāju, ādas kopšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļi
5,14 €