Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Akcijas preces

Mikroporainu virsmu tīrīšanas līdzeklis BUZIL G491 Erolcid, 10L

€ 75,06 52,54 €
Artikuls :
G491-0010
Cena bez PVN:
52,54
PVN (21%):
11,03 €
Cena ar PVN:
63,57
Akcija:
28.03.2024 - 30.04.2024
Pievienot grozam

Iepakojums: 10L, pH 0,5-1. Maz putojošs. Paredzēts MIKROPORAINU, viegli nelīdzenu skābju noturīgu virsmu ikdienas un intensīvai tīrīšanai. Īpaši piemērots smalkgraudaina akmens, betona un neslīdīgu flīžu kopšanai. Notīra KAĻĶAKMENS nogulumus, RŪSAS un CEMENTA paliekas. Tūlītēja un spēcīga tīroša iedarbība. Lietošana un dozācija: ikdienas tīrīšanai 100ml/ 10L ūdens, intensīvai tīrīšanai 1L/ 10L ūdens, ar mazgājamo mašīnu 200-500ml/ 10L ūdens.

Brīdinājuma uzraksti: H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. Р314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi: P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu. P501 Atbrīvojieties no konteineriem vai to satura atbilstoši vietējiem un valsts normatīviem aktiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
-30%
S780-0001
Akcijas precesGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiVaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatoriSporta grīdu kopšanas līdzekļi
6,36 € 4,45 €
Akcija: 28.03.2024 - 30.04.2024
-35%
1544
Akcijas precesWC, sanitārajām telpāmGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļiVirsmām
16,09 € 10,46 €
Akcija: 28.03.2024 - 30.04.2024
AGDB5
Grīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
5,17 €
3109S
Universālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
3,35 €