Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Grīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi

Grīdu mazgājamis līdzeklis Ewol Formula A GD GREEN, 5L

4,27 €
Artikuls :
AGDG5
Cena bez PVN:
4,27
PVN (21%):
0,90 €
Cena ar PVN:
5,17
Pievienot grozam

Iepakojums: 5L. Efektīvs un ekonomisks līdzeklis grīdu (linoleja, flīžu, akmens, u.c.) mazgāšanai. Tīra ieēdušos eļļas un trauku traipus. Nekairina rokas ādu. Bioloģiski sadalās. pH neitrāls. Lietošana: 10-40ml koncentrāta atšķaidīt 5 litros ūdens.

Brīdinājuma uzraksti: H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis, seju. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. P501 Atbrīvoties no satura, iepakojuma saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
AGDG1
Grīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
1,24 €
T201-0010
Universālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
59,14 €
G440-0001
Virtuves tīrīšanas līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļi
6,38 €