Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Aerosoli un izsmidzināmie gaisa atsvaidzinātāji

Gaisa atsvaidzinātājs AIR WICK PURE Energising, 250ml (6)

7,32 €
Artikuls :
258282
Cena bez PVN:
7,32
PVN (21%):
1,54 €
Cena ar PVN:
8,86
Pievienot grozam

Tilpums: 250ml, aromāts: apelsīnu/ grepifrūtu.

Brīdinājuma uzraksti: H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H229 Tvertne zem spiediena, karstumā var eksplodēt.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P410 Aizsargāt no saules gaismas. P411 Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
H113121M
Aerosoli un izsmidzināmie gaisa atsvaidzinātāji
1,62 €
W306
Aerosoli un izsmidzināmie gaisa atsvaidzinātāji
7,77 €
1008022
Aerosoli un izsmidzināmie gaisa atsvaidzinātāji
1,49 €
258044
Aerosoli un izsmidzināmie gaisa atsvaidzinātāji
3,44 €