Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Aerosoli un izsmidzināmie gaisa atsvaidzinātāji

Gaisa atsvaidzinātājs AIR WICK LIFE SCENTS Linen In The Air, 250ml (6)

9,15 €
Artikuls :
258242
Cena bez PVN:
9,15
PVN (21%):
1,92 €
Cena ar PVN:
11,07
Pievienot grozam

Tilpums: 250ml, aromāts: lina svaiguma.

Brīdinājuma uzraksti: H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H229 Iepakojums zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P410 + P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
-35%
1890S
Akcijas precesAerosoli un izsmidzināmie gaisa atsvaidzinātāji
5,12 € 3,33 €
Akcija: 28.03.2024 - 30.04.2024
-30%
G564-0600
Akcijas precesAerosoli un izsmidzināmie gaisa atsvaidzinātāji
14,94 € 10,46 €
Akcija: 28.03.2024 - 30.04.2024
258282
Aerosoli un izsmidzināmie gaisa atsvaidzinātāji
7,32 €
346920
Aerosoli un izsmidzināmie gaisa atsvaidzinātāji
2,03 €