Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Jaunumi

Universāls tīrīšanas līdzeklis uz spirta bāzes Sanitec SANIALC, 5L (2)

14,17 €
Artikuls :
1425
Cena bez PVN:
14,17
PVN (21%):
2,98 €
Cena ar PVN:
17,15
Pievienot grozam

Iepakojums: 5L, pH 8. Aromatizēts. Koncentrāts. Ātri žūstošs tīrīšanas līdzeklis uz spirta bāzes visu ūdens izturīgu virsmu, grīdu tīrīšanai un attaukošanai. Novērš nepatīkamas smakas un atstāj telpā patīkamu aromātu. Virsmas pēc apstrādes nav papildus jāskalo ar ūdeni. Neatstāj švīkas. Lietošana ar rokām: 1-2 vāciņi/5L ūdens. Atbilst H.A.C.C.P. (apstiprināts izmantošanai PĀRTIKAS jomā).

Brīdinājuma uzraksti: H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
-30%
G482-0010
Akcijas precesUniversālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
44,78 € 31,35 €
Akcija: 01.06.2023 - 30.06.2023
G559-0600
Universālie līdzekļiSpeciālie līdzekļi
13,57 €
290531
Universālie līdzekļiMēbeļu, paklāju, ādas kopšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļi
2,78 €
-30%
G430-0001
Akcijas precesUniversālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
5,18 € 3,63 €
Akcija: 01.06.2023 - 30.06.2023