Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Akcijas preces

Roku dezinfekcijas higiēniskā želeja Sanitec SANI GEL MED, 600ml (6)

€ 8,84 5,30 €
Artikuls :
1035
Cena bez PVN:
5,30
PVN (21%):
1,11 €
Cena ar PVN:
6,41
Akcija:
31.10.2023 - 30.11.2023
Pievienot grozam

Iepakojums: 600ml, pH 6,8. Roku ādai saudzējoša dezinfekcijas želeja ar mīkstinošām un mitrinošām īpašībām, satur pantenolu. Iznīcina 99.9 baktēriju, sēnīšu un vīrusu 60 sekunžu laikā. Aktīvā viela etanols 75%. BIOCĪDS LV12092022/6560. Lietošana: nelielu daudzumu gela berzējiet rokās, līdz tas pilnībā iesūksies. Nav jāskalo. Dermatoloģiski pārbaudīts. Atbilst H.A.C.C.P. (apstiprināts izmantošanai PĀRTIKAS jomā). Atbilst EN13727: 2015, EN1500: 2013, EN13624: 2013, EN14476: 2019.

Brīdinājuma uzraksti: H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P102 Sargāt no bērniem. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P312 Sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru, ja jums ir slikta pašsajūta. P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
001828
Roku dezinfekcijas līdzekļiRokāmVirsmām
7,12 €
BZ1
Šķidrās ziepesRoku dezinfekcijas līdzekļiRokām
4,00 €
001835
Roku dezinfekcijas līdzekļiRokāmVirsmām
30,48 €
374701
Roku dezinfekcijas līdzekļiRokāmVirsmām
5,05 €