Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Akcijas preces

Mazgāšanas līdzeklis BUZIL G400 Parquet Stripper, 10L

€ 129,17 90,42 €
Artikuls :
G400-0010
Cena bez PVN:
90,42
PVN (21%):
18,99 €
Cena ar PVN:
109,41
Akcija:
29.09.2023 - 31.10.2023
Pievienot grozam

Iepakojums: 10L. Pamata tīrīšanas līdzeklis NEAPSTRĀDĀTA KOKA GRĪDĀM, neaizsargātām un ar polimēriem aizsargātām virsmām, tādām kā linolejs, korķis, parkets, neglazēti māla un keramikas izstrādājumi. Dziļa poru tīrīšanas īpašības. Ātri iedarbojas – ietaupa laiku. Satur šķīdinātājus. Šķīdinātāju noturīgām grīdām. Lietošana: Gatavs lietošanai. Izsmidzināt uz virsmas, neļaut nožūt pirms līdzekļa un netīrumu savākšanas. Var izmantot viendiska iekārtu un atbilstošu abrazīvo padu stiprākai iedarbībai uz virsmu. SVARĪGI: Nekavējoties aizvērt līdzekļa iepakojumu pēc tā pielietošanas. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās!

Brīdinājuma uzraksti: H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H372 Izraisa orgānu (centrālā nervu sistēma) bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi: P331 Neizraisīt vemšanu. P301+P310 Norīšanas gadījumā: nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru, ārstu. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
G430-0010
Universālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
44,35 €
-30%
G235-0010
Akcijas precesUniversālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiSporta grīdu kopšanas līdzekļi
46,66 € 32,66 €
Akcija: 29.09.2023 - 31.10.2023
IR45-0010
Grīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiIndustriālie līdzekļiSpeciālie līdzekļi
80,00 €
1425
Universālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
14,17 €