SIA SELDING rekvizīti

Reģistrācijas Nr.: LV40003684081
Juridiskā / faktiskā adrese: Vidzemes iela 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001, Latvija
   
Norēķinu rekvizīti  
   
Banka: SEB banka, AS
Bankas kods: UNLALV2X
Norēķinu kontu Nr.: LV55 UNLA 0050 0044 8067 9