Pasūti preces mājaslapā un krāj punktus

AKCIJA 2017

Pasūti preces mājaslapā, sakrāj punktus un par sakrātajiem punktiem saņem vērtīgas un noderīgas preces!

 
Akcijas organizators:
SIA SELDING
Reģ. Nr. LV40003684081
Vidzemes iela 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001
 
1.      Akcijas pamatnoteikumi

1.1.   Akcijā var piedalīties personas, kuras pārstāv uzņēmumus, kas ir reģistrēti un preču pasūtīšanu veic SIA SELDING mājas lapā. 

1.2.   Akcijas darbības laiks no 2017. gada 06. februāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

1.3.   Akcijā piedalās visas preces, kuras pasūtītas SIA SELDING mājas lapā, laika posmā no 06.02.2017. līdz 31.12.2017. un par kurām ir veikta samaksa.

1.4.   Pieteikumus dāvanu saņemšanai par akcijas darbības laikā uzkrātajiem punktiem var iesniegt līdz 2018. gada 5. februārim.

1.5.   Sakrātos punktus nevar apmainīt pret naudu, nodot trešajām personām, vai apvienot ar citu akcijas dalībnieku punktiem.

1.6.   Dāvanu var izvēlēties tikai sakrāto punktu vērtībā, naudas piemaksa vērtīgākas dāvanas saņemšanai nav iespējama.

1.7.   SIA SELDING patur tiesības mainīt noteikumus, iepriekš publicējot informāciju mājas lapā: www.selding.lv

1.8.   SIA SELDING mājas lapa nav sinhronizēta ar preču, pavadzīmju un rēķinu uzskaites programmu, tāpēc pastāv iespēja, ka punktu skaits var atšķirties no mājas lapā norādītajiem. Ja SIA SELDING mājas lapā sakrātie punkti atšķirsies no preču, pavadzīmju un rēķinu uzskaites programmā aprēķinātajiem punktiem, tad par pareizu tiks uzskatīti tie punkti, kas būs aprēķināti preču, pavadzīmju un rēķinu uzskaites programmā.

 

2.      Kā kļūt par akcijas dalībnieku

2.1.   Sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi, vai arī zvaniet, vai rakstiet uz SIA SELDING biroju:

2.1.1.e-pasts:

2.1.2.tālr.: +37165067496; +37129400040 un piesakieties elektroniskajiem pasūtījumiem.

2.2.   Jums tiks izveidots profils no kura varēsiet ar savu lietotājvārdu un paroli iekļūt un izdarīt pasūtījumus.

2.3.   Pasūtot preci internetā, par katru pirkumu saņemsiet punktus. Ik reizi, pasūtot preci caur savu profilu SIA SELDING mājas lapā - uzkrāsiet punktus 1% apmērā no katra pasūtījuma summas. Punkti katru reizi summēsies.

2.4.   Viena punkta vērtība ir vienlīdzīga EUR 1.00 (viens euro, 00 eurocenti) apmērā.

2.5.   Uzkrāto punktu daudzumu, katru reizi redzēsiet savā profilā.

 

3.      Kā saņemt dāvanu

3.1.   Akcijas darbības laikam beidzoties, dāvanas varēsiet pieteikt līdz 2018. gada 5. februārim.

3.2.   SIA SELDING mājas lapā www.selding.lv atbilstoši uzkrāto punktu skaitam izvēlieties jebkuru preci kā dāvanu.

3.3.   Par dāvanas izvēli (norādot dāvanas nosaukumu, parametrus, cenu) paziņojiet savam tirdzniecības pārstāvim, vai zvaniet uz tālr.: +37165067496; +37129400040.

3.4.   Saņemot Jūsu pieteikumu, tiks pārbaudīta iesniegto parametru atbilstība pieteiktās dāvanas iegādei un 30 dienu laikā no pieteikuma akceptēšanas – mēs to Jums aizvedīsim.

3.5.   Piešķirtos punktus iespējams pārvērst dāvanās tikai pēc veikto pasūtījumu apmaksas.

3.6.   Pavadzīmes apmaksas kavējums, kas garāks par 15 dienām, var būt par pamatu punktu anulēšanai/neieskaitīšanai, kas pienākas par konkrēto darījumu.

3.7.   Punktus krāt un uzkrātos punktus dāvanās pārvērst var tikai akcijas darbības laikā. 

3.8.   Akcijas darbības laikā, saņemot dāvanu, uzkrātie punkti (atbilstoši saņemtās dāvanas vērtībai) tiek dzēsti.

3.9.   Sakrātie punkti nav uzskatāmi par patstāvīgu naudas vienību un tos nav iespējams pārvērst un / vai saņemt skaidrā vai bezskaidrā naudā.

3.10. Laika posmā no 06.02.2017. līdz 31.12.2017. visi uzkrātie punkti, par kuriem nebūs saņemti dāvanu pieteikumi, līdz 05.02.2018., tiek dzēsti un netiek kompensēti.

 

Par sakrātajiem punktiem 2016.gada akcijas ietvaros, to kopējo summu, dāvanas pasūitīšanas iespējām  - droši zvaniet un jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim, vai zvaniet uz biroju pa tālr.: +37165067496; +37129400040. Visi uzkrātie punkti, par 2017.gadu un par kuriem nebūs saņemti dāvanu pieteikumi, līdz 05.02.2018., tiek dzēsti un netiks kompensēti!

 
Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
ar cieņu SIA SELDING